شما اینجا هستید

متالوگرافی چیست؟

متالوگرافی چیست؟

مطالعه میکروسکپی ویژگیهای ساختار (فازهای تشکیل دهنده و نوع دانه بندی) آلیاژها و فلزات جهت بهبود خواص مکانیکی و تفسیر شکل ماشینکاری می باشد.

 

دسته بندی بلاگ