شما اینجا هستید

دایکاست

دپارتما دایکاست شامل دو واحد دستگاه های محفظه گرم(Hot Chamber) و دستگاه های محفظه سرد (Cold Chamber)  می باشند.

واحد دستگاه های محفظه گرم

این واحد شامل دستگاه های دایکاست محفظه گرم ۱۶۰ تن با برند کلوزیو (Colosio) ایتالیا می باشد.

این دستگاه ها تمام اتومات بوده و سیستم تزریق آنها عمودی می باشد.

*لازم به ذکر است محصول این بخش می تواند آلیاژهایی از جنس زاماک و یا آلومینیوم باشد.

 

واحد دستگاه های محفظه سرد

این واحد شامل دستگاه های دایکاست محفظه سرد ۲۰۰ تن با برند کلوزیو(Colosio) ایتالیا می باشد.

این دستگاه ها نیمه اتومات بوده و سیستم تزریق آنها افقی می باشد.

*لازم به ذکر است محصول این بخش می تواندآلیاژهایی از جنس زاماک و یا آلومینیوم باشد.