شما اینجا هستید

پشتیبانی تولید

این واحد از ۳ بخش نوسازی، قالب سازی و ابزارسازی تشکیل می شود.

متخصصان این واحد تمامی ابزارها و قالب های مورد نیاز خطوط تولید را آماده می کنند تا این خطوط بدو وقفه فعالیت داشته باشند.

بخش قالب سازی: در این بخش طراحی و ساخت انواع قالب های صنعتی انجام می شود، این قالب ها عبارتند از قالب های ریژه، ماهیچه، دایکاست، تزریق پلاستیک، فورج، سمبه ماتریس و قطعات جانبی.

بخش ابزارسازی و نو سازی:  در این بخش ابزار های لازم در خطوط تولید بازسازی و یا از نو ساخته می شوند.