شما اینجا هستید

فلزات مصرفی در سیمگون

همه چیز درباره فلزات

فلز ماده‌ای است که می‌توان آن را صیقل داده و براق کرد( بجز جیوه که در دمای اتاق بشکل مایع است) یا به طرح‌های گوناگون در آورد و از آن مفتول‌های سیمی ظریف تهیه کرد. 

اشتراک در فلزات مصرفی در سیمگون