شما اینجا هستید

شرکت سیمگون

ماهیچه گیری

این واحد شامل بخش تولید ماهیچه،‌ انبار ماهیچه و بخش تخلیه ماهیچه می باشد.

ماهیچه های مورد نیاز در واحد ریخته گری قطعات در این قسمت توسط ۱۰ دستگاه تولید ماهیچه (اتومات و نیمه اتومات)تولید شده و پس از آن بهانبار ماهیچه منتقل می شوند. ماهیچه ها پس از استفاده در واحد ریخته گری قطعات، به بخش تخلیه ماهیچه منتقل شده و ماهیچه ها تخلیه می شوند.

این واحد توانایی تولید کلیه مقاطع توپر برنجی هندسی و غیر هندسی از قطر ۷ الی ۷۰ میلی متر با توان خروجی ۲۱ تن (روزانه) را دارد. آلیاژ تولیدی اعم از تراش، فورج، فورج تراش و آلیاژهای خاص پایه مس می باشد.

اشتراک در شرکت سیمگون