شما اینجا هستید

پایگاه دانش

متالوگرافی چیست؟
جمعه, آوریل 8, 2016 - 22:18

مطالعه میکروسکپی ویژگیهای ساختار (فازهای تشکیل دهنده و نوع دانه بندی) آلیاژها و فلزات جهت بهبود خواص مکانیکی و تفسیر شکل ماشینکاری می باشد.

 

دایکاست چیست؟
شنبه, فوریه 27, 2016 - 14:55

دایکاست یا ریخته‌گری تحت فشار عبارت است از روش تولید قطعه از طریق تزریق فلز مذاب و تحت فشار به درون قالب. روش دایکاست از این نظر که در آن فلز مذاب به درون حفره‌ای به شکل قطعة ریخته شده و پس از سرد شدن قطعة مورد نظر به دست می‌آید، بسیار شبیه ریخته‌گری ریژه است. تنها اختلاف بین این دو روش نحوة پر کردن حفرة قالب است.

شنبه, فوریه 27, 2016 - 14:54

ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ  و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ‌دﺳﺖ ﻣﯽ‌آﯾﺪ؟

همه چیز درباره فلزات
شنبه, فوریه 27, 2016 - 14:46

فلز ماده‌ای است که می‌توان آن را صیقل داده و براق کرد( بجز جیوه که در دمای اتاق بشکل مایع است) یا به طرح‌های گوناگون در آورد و از آن مفتول‌های سیمی ظریف تهیه کرد. 

متالوژی
شنبه, فوریه 27, 2016 - 14:45

علم کار با فلزات یا متالورژی (به ...