شما اینجا هستید

واحد قطعه شویی

در این واحد قطعات تولید شده در واحد سری تراش توسط دستگاه بارل با مواد چربی گیر قلیایی و آب گرم شسته و چربی آن گرفته می شود.