شما اینجا هستید

واحد روغن گیری

براده های برنجی تولید شده در دپارتمان تراشکاری به این واحد منتقل شده و توسط نیروی گریز از مرکز روغن از براده جدا شده و دوباره به چرخه تولید باز می گردد.